Όροι Χρήσης

Η εταιρία με την επωνυμία elogic.gr – Υπηρεσίες Internet, η οποία εδρεύει στην Πάτρα, στην οδό Αγίου Ανδρέου 69, με την ηλεκτρονική διεύθυνση www.patrinesprosfores.gr αποτελεί την διαχειρίστρια του παρόντος διαδικτυακού τόπου. Το patrinesprosfores.gr προσφέρει τις υπηρεσίες και το περιεχόμενό του στους επισκέπτες/χρήστες μόνο για προσωπική χρήση, υπό τους ακόλουθους όρους και διατηρεί κάθε δικαίωμα αλλαγής τους οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς άλλη προειδοποίηση ή ανακοίνωση σε άλλο σημείο, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο για την καλύτερη λειτουργία του. Ο επισκέπτης/χρήστης του patrinesprosfores.gr καλείται να τους διαβάσει και να προχωρήσει στην επίσκεψη και χρήση σελίδων και υπηρεσιών του δικτυακού αυτού τόπου, εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.

Αντικείμενο

Το patrinesprosfores.gr είναι ένας οδηγός προσφορών που αφορά την Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή. Μέσα από αποκλειστικές συμφωνίες που έχει με ένα μεγάλο δίκτυο πατρινών επιχειρήσεων, εξασφαλίζει καθημερινά ασυναγώνιστες προσφορές σε φαγητό, διασκέδαση, ταξίδια, θέατρα, υπηρεσίες και προϊόντα με τη μορφή εκπτωτικού κουπονιού. Παράλληλα προβάλλει τις γενικές προσφορές της πόλης που ισχύουν για όλους και δεν είναι αποκλειστικές για τα μέλη του.

Το patrinesprosfores.gr παρέχει μια πλούσια συλλογή προσφορών, άρθρων πληροφοριακού χαρακτήρα, επιλογών ή/και πηγών και photo gallery στους επισκέπτες-χρήστες του και διατηρεί το δικαίωμα προβολής κάθε μορφής διαφημίσεων στις σελίδες του. Οι ήδη υπάρχουσες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στο patrinesprosfores.gr υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο.

Έννοιες & Ορισμοί

  • Προμηθευτής/Πάροχος υπηρεσιών:κάθε τρίτος προμηθευτής/πάροχος υπηρεσιών ο οποίος χρησιμοποιεί την παρούσα ιστοσελίδα προκειμένου να διαθέσει/πωλήσει τα προϊόντα/υπηρεσίες του σε ειδικές εκπτωτικές τιμές στους χρήστες της ιστοσελίδας.
  • Προϊόν/ Υπηρεσία: Το προϊόν/υπηρεσία του Προμηθευτή/Παρόχου υπηρεσιών που διατίθεται σε εκπτωτική τιμή μέσω της ιστοσελίδας.
  • Δικαιούχος κουπονιού: κάθε χρήστης που δεσμεύει την εκάστοτε προσφορά που αναρτάται στην ιστοσελίδα για το προϊόν/υπηρεσία του Προμηθευτή/Παρόχου των Υπηρεσιών.
  • Ιντερνετικό Κουπόνι: το έγγραφο που διατίθεται μέσω της Ιστοσελίδας ηλεκτρονικά στον Δικαιούχο, φέρει μοναδικό κωδικό και πρέπει να προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον Δικαιούχο στον Προμηθευτή/Πάροχο Υπηρεσιών για την παράδοση του προϊόντος/παροχή της Υπηρεσίας.
  • Προσφορά: η προσφορά Προϊόντων/Υπηρεσιών τρίτων που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα.
  • Χρήστης: ο επισκέπτης της ιστοσελίδας.

Διαδικασία Συμμετοχής στις Προσφορές

Οι εκπτωτικές τιμές που παρέχονται ισχύουν αποκλειστικά και μόνο για το αναφερόμενο στην προσφορά χρόνικό διάστημα και σε κάποιες προσφορές για περιορισμένο αριθμό ιντερνετικών κουπονιών και υπό την απαραίτητη προϋπόθεση της συμπλήρωσης μίας φόρμας εγγραφής μέλους. Ο χρήστης της ιστοσελίδας, μπορεί μέσω αυτής να δεσμεύσει από τον εκάστοτε προμηθευτή/πάροχο υπηρεσιών τα προϊόντα/υπηρεσίες της επιλογής του στην αποκλειστική εκπτωτική τιμή, υποκείμενος στους όρους που περιγράφονται εδώ και τους οποίους ο χρήστης αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

Κάθε Χρήστης που επιθυμεί να δεσμεύσει μία προσφορά από την ιστοσελίδα, πρέπει να συμπληρώσει τα απαραίτητα στοιχεία (πεδία) της φόρμας εγγραφής μέλους. Έτσι δημιουργεί ένα λογαριασμό και αποκτά πρόσβαση στο κουπόνι που έχει δεσμεύσει για να το εκτυπώσει και να το εξαργυρώσει κατόπιν συνεννοήσεως με τον Προμηθευτή/πάροχο. Το κάθε Κουπόνι έχει μοναδικό κωδικό και αντιστοιχεί στην εκάστοτε Προσφορά. Με την επίδειξη του Κουπονιού στον Προμηθευτή/πάροχο, ο Χρήστης θα δικαιούται να λάβει από τον τελευταίο το προϊόν/Υπηρεσία για το οποίο/α ισχύει η Προσφορά την οποία δέσμευσε.

Ο Προμηθευτής υποχρεούται να πωλεί Προϊόντα/παρέχει Υπηρεσίες υπό τους όρους της Προσφοράς σε όσους Δικαιούχους διαθέτουν Κουπόνια και τα εμφανίζουν σε αυτόν. Το patrinesprosfores.gr αποστέλλει στον Προμηθευτή, λίστα με τα ονόματα Δικαιούχων/κατόχων Κουπονιών, καθώς και τον κωδικό κάθε Κουπονιού, που είναι μοναδικός. Ο Προμηθευτής/ Πάροχος Υπηρεσιών φέρει την αποκλειστική ευθύνη σε περίπτωση μη παροχής του προϊόντος/υπηρεσίας υπό τους όρους της προσφοράς σε όσους Δικαιούχους διαθέτουν Κουπόνια και τα προσκομίζουν σε αυτόν.

Αποποίηση Ευθύνης

Το patrinesprosfores.gr σχετικά με τους Τρίτους Προμηθευτές, δεν αποκτά με κανένα τρόπο την ιδιότητα του πωλητή ή/και του παρόχου των υπηρεσιών παρά μόνο συμμετέχει στη διαδικασία προώθησης των προϊόντων/υπηρεσιών των Παρόχων.

Το patrinesprosfores.gr συμμετέχει στην προώθηση της πώλησης του προϊόντος/υπηρεσίας από τον Προμηθευτή στον Δικαιούχο χωρίς να ασκεί έλεγχο ή να εγγυάται την ποιότητα, ασφάλεια, νομιμότητα, πραγματικά ή νομικά ελαττώματα των Προϊόντων/Υπηρεσιών που προωθούνται, ούτε τη γνησιότητα των προτάσεων αγοράς που διατυπώνονται από κάθε Χρήστη, ούτε επίσης τη δικαιοπρακτική ικανότητα ή/και νομιμοποίηση των Χρηστών για την πραγματοποίηση της αγοράς. Πιο συγκεκριμένα, τυχόν προδιαγραφές των Προϊόντων/Υπηρεσιών και οι πληροφορίες που αναφέρονται στην Προσφορά και αφορούν στα προσφερόμενα Προϊόντα/Υπηρεσίες, γίνονται σύμφωνα με πληροφορίες και οδηγίες που έχει λάβει η Εταιρία από τον Προμηθευτή. Επισημαίνεται ότι η Εταιρία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη αναφορικά με τα Προϊόντα/Υπηρεσίες που προωθούνται μέσω της Προσφοράς, για τα οποία αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι του Δικαιούχου είναι ο Προμηθευτής. Ο Προμηθευτής/ Πάροχος Υπηρεσιών φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την αληθή, ακριβή και ορθή περιγραφή του προϊόντος/ Υπηρεσίας και όλων των ειδικότερων χαρακτηριστικών αυτής που αναγράφονται στην Προσφορά. Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση απόκλισης μεταξύ του πραγματικού και του περιγραφόμενου στην προσφορά προϊόντος/υπηρεσίας.

Ο επισκέπτης/χρήστης των υπηρεσιών του patrinesprosfores.gr κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των σελίδων και πληροφοριών παρέχεται «όπως είναι» και το patrinesprosfores.gr αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικής με την εγκυρότητα, διαθεσιμότητα, πληρότητα των πληροφοριών και γενικά με την καταλληλότητα αυτών και την απουσία ενδεχομένων λαθών πολύ δε περισσότερο λόγω του ιδιαιτέρως μεγάλου όγκου του, καθώς και της συμμετοχής και τρίτων φορέων (φυσικών ή νομικών προσώπων) κατά την πρωτογενή παραγωγή και συλλογή του. Συνεπώς, οι επισκέπτες/χρήστες του patrinesprosfores.gr χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών.

Το patrinesprosfores.gr προς διευκόλυνση των χρηστών του περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς σελίδες τρίτων φορέων. Η χρήση αυτών των συνδέσμων από το χρήστη συνεπάγεται τη συνειδητοποίηση από τον ίδιο ότι οι σελίδες που επισκέπτεται δεν ανήκουν στο patrinesprosfores.gr και δεν εμπίπτουν στον έλεγχο του. Ως εκ τούτου, το patrinesprosfores.gr δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών και για τυχόν οικονομική ή άλλης φύσεως ζημία υποστεί ο χρήστης κατά την διάρκεια επίσκεψής του σε αυτές. Τέλος το patrinesprosfores.gr δεν εγγυάται για την προστασία των δεδομένων που ο χρήστης παρέχει όταν απομακρυνθεί από τον παρόντα ιστότοπο.

Το patrinesprosfores.gr έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ορθή λειτουργία του δικτύου του, χωρίς να μπορεί να εγγυηθεί την αδιάκοπη και χωρίς κανενός τύπου σφάλμα λειτουργία του διαδικτυακού τόπου ή των servers που τον φιλοξενούν.

Πνευματικά Δικαιώματα Δεδομένων Ιστοσελίδας

Τα πνευματικά δικαιώματα αυτού του διαδικτυακού τόπου ανήκουν στους ιδιοκτήτες του patrinesprosfores.gr και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαικής νομοθεσίας. Επιπλέον, ο σχεδιασμός, η εμφάνιση, η παρουσίαση της Ιστοσελίδας καθώς και Όλο το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου αυτού, συμπεριλαμβανομένων των σημάτων, λογοτύπων, κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών και λογισμικού, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της patrinesprosfores.gr ή τρίτων και προορίζεται για αυστηρά προσωπική χρήση. Η εμφάνιση του στο δικτυακό τόπο δεν αποτελεί μεταβίβαση ή εκχώρηση της άδειας χρήσης τους. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή διασκευή του περιεχομένου της ιστοσελίδας με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια.

Ενημέρωση Δεδομένων και Πληροφοριών Ιστοσελίδας

Το patrinesprosfores.gr διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει και βελτιώνει την Ιστοσελίδα, και τα σχετικά με αυτή προϊόντα και υπηρεσίες, ενώ παράλληλα να τροποποιεί κατά την απόλυτη κρίση της τους όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου της Ιστοσελίδας οποτεδήποτε χωρίς να υπέχει προς τούτο υποχρέωση προηγούμενης συναίνεσης ή ενημέρωσης των χρηστών. Για το λόγο αυτό συστήνεται στους Χρήστες να διαβάζουν τακτικά τους όρους χρήσης, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενό τους.

Η χρήση κάποιου πακέτου προβολής στο patrinesprosfores.gr από τους χρήστες (επιχειρήσεις & επαγγελματίες) συνεπάγεται την εκ μέρους τους παροχή συναίνεσης προς την εταιρία για την επεξεργασία των δεδομένων τους μέσα στα πλαίσια παροχής της υπηρεσίας.

Οι χρήστες (επιχειρήσεις & επαγγελματίες) μπορούν να επικοινωνούν με την εταιρία για επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή των προσωπικών δεδομένων τους που διατηρεί και προβάλλει το patrinesprosfores.gr.

Δείτε αναλυτικά την Πολιτική Απορρήτου προσωπικών δεδομένων της ιστοσελίδας